’Future feed fabrication’ blijft kernactiviteit

Zetadec is al tien jaar een bekende naam in de diervoederindustrie. “We vormen een schakel tussen fundamenteel onderzoek en fabriek”, aldus directeur Menno Thomas tijdens het jubileumsymposium. “We proberen de fysische achtergronden van technologische behandelingen steeds verder te ontrafelen, nog beter te voorspellen en verder te verbeteren.”

De Molenaar nr. 15., 2017 pages 18-19

PDF available on requestOther studies & publications