Insectenmeel, realiteit of utopie?

 Zetadec, Wageningen, The Netherlands,

NL: Alternatieve eiwitbronnen zijn gewild nu de vraag naar plantaardige en dierlijke eiwitten wereldwijd groeit. Insecten staan als potentiële eiwitbron voor voer en voeding volop in de belangstelling. Vooral de hoge gehaltes aan eiwit en vet in insectenmeel zijn interessant voor gebruik in pluimvee, varkens en visvoeders. EN:

Alternative source of proteins are wanted now that the demand for plant and animal proteins is growing worldwide. Insects are a potential source of protein in the spotlight for feed and nutrition. The high levels of protein and fat in insect meal are interesting for use in poultry, pigs and fish feed.

De Molenaar. Nr 3, 2011, Pages 16-17.

(Insect meal, reality or utopia)Other studies & publications